INFLUENZAVACCINATION

2020 influenza vaccination kun efter tidsbestilling .

pga Covid situationen ingen åben tid til influenza vacc. 


Du kan godt få influenza selv om du er blevet vaccineret, men oftest et mildere forløb. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, hvis du tilhører en risikogruppe.
Er du i tvivl om du bør vaccieneres, så kontakt klinikken via mail eller pr. telefon.

Pris for influenza vacc. 150DKK.

fortidspensionister, pt. med visse kroniske sygdomme og pensioniste får inflvacc. gratis.

gravide efter 12. uge får infl.vacc. gratis