INFLUENZAVACCINATION


Du kan godt få influenza selv om du er blevet vaccineret, men oftest et mildere forløb. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, hvis du tilhører en risikogruppe.
Er du i tvivl om du bør vaccieneres, så kontakt klinikken via mail eller pr. telefon.

Pris for influenza vacc. 200DKK.

fortidspensionister, pt. med visse kroniske sygdomme og pensioniste får inflvacc. gratis.

gravide efter 12. uge får infl.vacc. gratis

ang PNEUMOCCOCVACINATION

 

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

For at undgå, at for mange mennesker bliver syge med pneumokokker under COVID-19, har Folketinget og regeringen besluttet at gøre vaccinationen gratis for en række borgere.

Det betyder, at alle personer, der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko, nu kan få vaccinationen gratis.

Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker dermed for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne herunder, skal du kontakte din læge. Din læge kan hjælpe med at vurdere, om du kan få vaccinationen gratis.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, som er fyldt 2 år, med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • onefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom