Afhængighedsskabende medicin

Nye retningslinjer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin.

Sundhedsstyrelsen har nu indskærpet, så beroligende medicin af typen "benzodiazepin" samt sovemedicin kun må udskrives ved personlig fremmøde i klinikken. Dette skal ske efter aftale...

 

fex Ibumein og lignende NSAID medicin

 

 

Mulige bivirkninger

Listen over mulige bivirkninger af NSAID er lang, men alvorlige problemer forekommer sjældent. De problemer, der forekommer hyppigst, er mavesmerter, kvalme, opkast, diarré, hovedpine, svimmelhed, træthed og synsforstyrrelser. NSAID kan også virke ugunstigt på lever og nyrer, og nogle får lav blodprocent. NSAID fører til øget syreproduktion og reduceret slimproduktion i mavesækken. Dette kan give mavesår og alvorlige maveblødninger. Hvis der er brug for behandling med NSAID i længere tid (hvilket generelt ikke er tilrådeligt)  kan det være nødvendigt at bruge beskyttende medicin for at forhindre udvikling af mavesår. 

Brug af NSAID kan nedsætte sandsynligheden for at blive gravid. Men de fleste kvinder, som bruger denne slags medicin, vil ikke opleve dette problem. Problemet vil først og fremmest kunne opstå hos kvinder, der som udgangspunkt har vanskeligt ved at blive gravide.

 

 

Personer som ikke bør bruge NSAID

Der findes en del sygdomme, hvor brug af NSAID kan være skadeligt. Dette gælder hovedsageligt ved sår eller blødninger i mavesækken og ved allergi mod nogle af indholdsstofferne. NSAID kan forårsage astmaanfald hos astmapatienter. Blodets evne til at størkne vil kunne påvirkes af NSAID, og personer med blødningsforstyrrelser bør derfor være forsigtige, hvis de skal bruge NSAID. Også personer med hjerte-, lever- eller nyresygdomme skal udvise forsigtighed. Samtidig brug af enkelte andre typer medicin kan forårsage problemer. Brug af NSAID under graviditet bør kun ske i samråd med læge og aldrig i de sidste tre måneder af graviditeten. Erfaringerne med NSAID til børn er begrænset, og en sådan behandling bør startes af en speciallæge. Risiko for maveblødning stiger hos personer som er over 65 år - denne type medicin skal derfor anvendes med stor forsigtighed i denne aldersgruppe.

 

der kan læses mere på sundhed.dk

 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sundhedsoplysning/medicininformationer/laegemidler/nsaid/