Hiv 2021

I 2021 blev der anmeldt 132 tilfælde af hiv, heraf 109 mænd og 23 kvinder. Blandt de 132 anmeldte tilfælde var 51 personer (39%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var to danskfødte.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 henvises til årsopgørelsen over hiv 2021.

 

 • I 2021 blev der anmeldt 81 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 51 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 60 danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 21 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 21 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 41 mænd, der har sex med mænd (MSM), 29 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 16 var mænd og 13 var kvinder, syv var anmeldt som stofbruger, og fire havde uoplyst smittemåde.
   
 • 80% af MSM og 34% af HTX var smittet i Danmark.
   
 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 32% indvandrede. Andelen var 52% for HTX.
   
 • Blandt MSM var 38% sent testet (CD4-tal under 350 og/eller aids på diagnosetidspunktet). Det samme gjaldt for 78% af HTX.
   
 • Indvandrere, asylansøgere m.m. bør testes for hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark. Dette giver mulighed for hurtig behandling af hiv-positive og nedsætter risiko for videresmitte.
   
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned.
   
 • Behandling straks efter diagnosen gør at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
   
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:

  o Kondombrug

  o TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).

  o PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).

  o PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).